Regler och tillstånd


Senast uppdaterad 2018-02-01

Nya regler för drönare den 1 februari 2018
 
Från den 1 februari 2018 gäller nya regler för dig som flyger drönare. Den största förändringen är att tillståndskravet från Transportstyrelsen för drönare upp till 7 kilo försvinner.
Samtliga drönare som väger under 150 kilo omfattas av reglerna. Det spelar inte längre någon roll ifall syftet med flygningen är privat eller kommersiell.
Drönare som används för speciella verksamheter - militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna från reglerna . För dessa verksamheter gäller istället särskilda villkor.
Kravet på tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll är borttaget.
 
 
 • Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerat luftrum.
 • Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten, om de flyger minst 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 eller 50 meter över mark.
 • Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats
 • Alla drönare ska ha en märkning med kontaktuppgifter till ägaren.
 • Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
 • Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
 • Förenklat tillstånd för drönare som väger 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll.
 • Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel flygning utom synhåll och på hög höjd.
 • Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bort.
 • Ändringar i minimiseparation.  
 
Fullständiga regler hittar du här.

 

 

Lantmäteriets

Tillstånd för bildspridning
 
En ny lag (2016:319) och förordning (2016:320) om skydd för geografisk information har trätt i kraft sedan 1 maj 2016. Regleringen innebär förändringar vad gäller tillstånd för lagring och spridning av geografisk information, samt att ansvarsområden övergått från Försvarsmakten till Lantmäteriet. Bland annat utgår kravet på databastillstånd. Dessutom begränsas kravet på spridningstillstånd för landgeografisk information. Spridningstillstånd kommer i fortsättningen enbart behövas för information som inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registreringar. Syftet med detta krav på tillstånd, är att i möjligaste mån undvika skada för totalförsvaret. Mer information hittar du här.

 


 


Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring täcker eventuella skadeståndsskyldigheter i samband med skador orsakade av flygning med drönare. Försäkringen tecknas av dig som som arbetar med drönare och flyger kommersiellt. Pitchup samarbetar med svedea och kan erbjuda rabatter på försäkringen om du gått en utbildning hos oss. 

 

Luftfartsverkets drönarkarta

Denna karta är en specialgjord karta för flygare av obemannade luftfartyg, på engelska ”Remotely Piloted Aircraft Systems” (RPAS) men även benämnt UAS, UAV, drönare, drones, etc. Avsikten är att underlätta för RPAS-flygare att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. Kartan är en enkel interaktiv karta som är en spegling av AIP-data. Använd alltid denna om du känner dig osäker på det område där du befinner dig eller när du planerar en flygning. Klicka på kartan för att länka vidare till LFV Drönarkarta!

Utbildning
Pitchup erbjuder kurser och utbildning för blivande och aktiva UAS-operatörer. Vi erbjuder allt från grundläggande flygutbildning till avancerade utbildningar, allt för att höja säkerheten både för operatörer och omgivning. Mer information om våra utbildningar finns här.


 

 

Information och påståenden i texterna ovan kan uppdateras utan vidare, varvid Pitchup AB förtydligar att textmaterialet skall ses som en vägledning och inte en absolut sanning. För heltäckande information kring regler, tillstånd etc hänvisar vi till Transportstyrelsens hemsida.

 

 • phantom 4 pro v2
 • rea
 • dji mavic pro
 • dji m210
 • dji inspire 2
 • cuav rover mt
 • utbildning-drönare
 • dji inspire 2 x5s
 • dji osmo
 • xlt