REGLER & TILLSTÅND


Senast uppdaterad 2017-05-05

I Sverige krävs tillstånd från Transportstyrelsen för att använda drönare (UAV) i kommersiellt syfte. Tillstånden delas in i fyra olika kategorier 1A, 1B, 2 och 3. Inga specifika tillstånd krävs för att använda drönare för privat bruk, men man måste förhålla sig till ett gemensamt bestämt regelverk (som gäller både för privat och kommersiella flygningar). Man skiljer alltså på tillstånd och regelverk, vilket kan vara lätt att blanda ihop.

Utbildning
Pitchup erbjuder kurser och utbildning för blivande och aktiva UAS-operatörer. Vi erbjuder allt från grundläggande flygutbildning till avancerade utbildningar, allt för att höja säkerheten både för operatörer och omgivning. Mer information om våra utbildningar finns här.


Kategori 1A

 • Maximal startvikt: 1,5 kg
 • Maximal kinetisk energi: 150J
 • Flygs enbart inom synhåll från piloten (utan hjälpmedel)
 • Ansvarsförsäkring krävs
 • Mer info


Kategori 1B

 • Maximal startvikt: 1,5-7 kg
 • Maximal kinetisk energi: 1000J
 • Flygs enbart inom synhåll från piloten (utan hjälpmedel)
 • Ansvarsförsäkring krävs
 • Mer info


Kategori 2

 • Maximal startvikt: Mer än 7kg men mindre än 150 kg
 • Flygs enbart inom synhåll från piloten (utan hjälpmedel)
 • Krav på drifts- och underhållshandbok
 • Ansvarsförsäkring krävs
 • Mer info


Kategori 3
Tillstånd för kategori 3 ska sökas om luftfartyget är avsedd att flygas utom synhåll för piloten.
Mer info

 


Gemensamt övergripande regelverk (gäller både för privat- och kommersiellt flygande)

 • Maximal flyghöjd över marken: 120 m (400 ft).
 • Ett säkerhetsavstånd till människor, djur och egendom på minst 50 m skall upprättas som inte hör till flygningen (Gäller 1B. Vid 1A skall området vara "tillräckligt stort så att ingen kommer till skada").
 • Farkosten skall befinna sig inom synhåll för piloten under hela flygningen.
 • Flygning i kontrollerade luftrum, trafikinformationszoner (TIZ) och trafikinformationsområden (TIA) får bara genomföras efter tillstånd av och på de villkor som lämnas från flygtrafikledningen för det aktuella luftrummet

Mer information finns att läsa i Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (UAS) TSFS 2009:88.
För aktuella ändringar eller tillägg till denna föreskrift, vänligen håll dig uppdaterad via denna sida: Tryck här!

Drönare och kameraövervakningslagen
Om du representerar en myndighet och vill flyga drönare utrustad med kamera, så krävs det i dagsläget kameraövervakningstillstånd från Länsstyrelsen i det län där flygning skall äga rum. Från 1 augusti 2017 är privata företag och privatpersoner undantagna ansökningskrav!

Tillstånd för bildspridning

En ny lag (2016:319) och förordning (2016:320) om skydd för geografisk information har trätt i kraft sedan 1 maj 2016. Regleringen innebär förändringar vad gäller tillstånd för lagring och spridning av geografisk information, samt att ansvarsområden övergått från Försvarsmakten till Lantmäteriet. Bland annat utgår kravet på databastillstånd.
Dessutom begränsas kravet på spridningstillstånd för landgeografisk information. Spridningstillstånd kommer i fortsättningen enbart behövas för information som inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registreringar. Syftet med detta krav på tillstånd, är att i möjligaste mån undvika skada för totalförsvaret.

Noggrann ansökan förkortar handläggningstiden
Den som vill ansöka om spridningstillstånd för information inhämtad från luftfartyg hämtar en blankett på Lantmäteriets hemsida. Ansökan ska fyllas i och skickas digitalt till den adress som anges på sidan. Korrekta uppgifter från första början innebär att ärendet kan hanteras snabbare.Utifrån ansökan gör Lantmäteriet en första bedömning, sedan diarieförs ärendet för att kunna handläggas. En inbjudan till Lantmäteriets filskickstjänst skickas till den som ansöker, med bifogat diarienummer. Den ansökande laddar därpå upp de data han eller hon söker spridningstillstånd för. När ansökningsprocessen är avslutad granskar Lantmäteriet materialet och hanterar ärendet.
Mer information om detta samt ansökningsblanketter kommer att läggas ut på Lantmäteriets hemsida den 1 maj, till dess måste ansökningsinformation enligt nuvarande regelverk ligga kvar.

Ansvarsförsäkring
Ett UAS-tillstånd kan enbart godkännas om det finns en giltig ansvarsförsäkring på den aktuella farkosten. Möjligen kan din befintliga företagsförsäkring täcka in flygande farkoster, men det är långt ifrån fallet hos alla bolag. Om ditt försäkringsbolag inte täcker detta, så brukar vi rekommendera Inter Hannover / Svedea. De är specialiserade på dessa typer av försäkringar och kan hjälpa till med helhetslösningar. Du finner deras kontaktuppgifter och hemsida här.
Generellt sätt kan man säga att inget försäkringsbolag i dagsläget försäkrar själva farkosten (den del som flyger).

Att fylla i UAS-blanketten
Vi får ofta frågor om hur den digital blanketten skall fyllas i hos Transportstyrelsen, och det är lätt att fastna i viss svårtolkad termologi. Vi reder ut dem nedan så att du själv enkelt kan fylla i din ansökan:

Typ av luftfartyg Är alltid en multirotorfarkost om den inhandlas av Pitchup. Förtydliga genom att ange om farkosten har fyra, sex eller åtta armar. Benämns då quadcopter, hexacopter eller octocopter.
Fabrikat och modell Framgår på din offert och/eller orderunderlag.
Framdrivningssystem Är alltid elmotorer. Det som skiljer är vilken volt (spänning) farkosten drivs på. Detta framgår av de batterier du köpt (11,1/14,8/22,2V)
Styrsystem Skall framgå på produktsidan för farkosten, eller på offert/faktura. Är du osäker så kontaktar du din säljare. 
Rotordiameter Varierar, men skall framgå på produktsidan för din farkost.
Längd x Bredd x Höjd Räknas från propelleraxel-propelleraxel med armarna uppfällda. Alltså farkostens maximala mått flygandes.
Max hastighet Anges i m/s (meter per sekund). Det normala är att farkosten flyger i maximalt 50 km/h, dvs 13,88 m/s. (50/3,6)
Max utvecklad kinetisk energi Brukar vara det värde vi får mest frågor om. Räkneexempel:
Max vikt x (Max hastighet x Max hastighet) / 2
7 kg x (13,88x13,88) /2 = 674 Joule (J)
Fotografi eller sprängskiss Ingen av våra tillverkare tillhandahåller sprängskisser, varpå du får ta en bild från vår hemsida på din farkost eller fotografera själv.


 Kostnader
Att skaffa ett UAS-tillstånd är förenat med en startkostnad, följt av en årlig kostnad. För att se aktuell prislista från Transportstyrelsen vänligen klicka här!
Det tillkommer normalt också en premiekostnad för den nödvändiga ansvarsförsäkringen. Summan varierar beroende på tillstånd och antal drönare (som har olika tillståndsklasser). Kontakta Svedea för prisuppgift, eller kontakta ditt eget försäkringsbolag för att se om du redan har, eller kan skaffa ansvarsförsäkring den vägen.

Om du känner dig osäker och har frågor kring UAS-tillstånd, tveka inte att höra av dig till oss! Vi kan svara på de vanligaste frågorna. För mer detaljerade frågor, eller vid fördjupning hör vänligen av dig till Transportstyrelsen i första hand på telefonnummer 0771-503 503 (växelnummer).


 

 

Information och påståenden i texterna ovan kan uppdateras utan vidare, varvid Pitchup AB förtydligar att textmaterialet skall ses som en vägledning och inte en absolut sanning. För heltäckande information kring regler, tillstånd etc hänvisar vi till Transportstyrelsens hemsida.

 • dji inspire 2 x5s
 • Phantom 4 Pro Drönare
 • dji mavic pro
 • dji osmo
 • dji m210
 • dji inspire 2
 • Explorian 4 Duo inspektions drönare