Företagsinformation

PITCHUP AB

Vi har huvudkontor i Göteborg med showroom, säljare, support, utveckling, utbildning och ekonomi.

I Höganäs har vi support, säljare
(ej besöksadress).

Vi har också planer på att finnas på plats i Stockholmsregionen inom snar framtid.


Huvudkontor:
Pitchup AB
Östergårdsgatan 7
431 53 MÖLNDAL

 

 info@pitchup.se


 031 430110

ÖPPETTIDER SHOWROOM MED SÄLJARE
Mån-Fre - 9-17 (lunchstängt 12-13)
Lör-Sön - Stängt

ÖPPETTIDER AVHÄMTNING
Mån-Fre - 9-16.45 (lunchstängt 12-13)
Lör-Sön - Stängt

ÖPPETTIDER TELEFON
Mån-Fre 9-16.45 (lunchstängt 12-13)
Lör-Sön - Stängt

 Pitchup AB är ett teknikföretag som utvecklar och levererar drönare och UAS-farkoster.Vi hjälper företag inom olika branscher att ta fram produkter och tjänster som stärker konkurrenskraften. Detta sker genom enskilda projekt där specifika team skapas för att arbeta fram innovativa lösningar. Pitchup AB arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för att snabbt ta fram smartare, säkrare, mer funktionella och miljövänliga produkter. Ibland är det befintliga produkter som täcker era behov, annars kan det behövas unika lösningar som vi hjälper er ta fram.

Vi är verksamma inom en mängd branscher som till exempel kraft-och energisektorn, säkerhet, telekom, offshore, media, räddningstjänst, naturvård, jordbruk, fordons-, marin-, skogsindustri och övriga utvecklingsintensiva sektorer.
Detta ger bolaget en såväl djup som bred kompetens samt värdefull kunskap att ta med i framtida projekt. Pitchup AB erbjuder även operatörsutbildning av er personal, så ni känner er trygga med en helhetsleverantör. Vårt team styrs av engagemang för innovation och vi arbetar för det gemensamma målet att leverera den bästa möjliga tekniken till våra kunder.

Kontakta oss för mer information.

FÖRETAGSUPPGIFTER

Pitchup AB
Org. nr: 556847-3085
EORI: SE5568473085
Företaget innehar F-skattsedel

ADRESSUPPGIFTER
Pitchup AB
Östergårdsgatan 7
43153 Mölndal
Sweden


KONTOINFORMATION
PG: 595914-3
IBAN:SE23 3000 0000 0406 1172 1364
Swift: NDEASESS


Miljöpolicy

Miljö- och kvalitetsprofil

Pitchup AB arbetar med miljö, kvalitet, arbetsmiljö, samt säkerhet och hälsa. Vi har en miljöpolicy som slår fast att vårt agerande genomgående ska präglas av ett långsiktigt kretsloppstänkande. Målet är att ständigt öka andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment och vi vill även göra det enkelt för kunderna att hitta fram till dem. Vi ställer höga krav på miljö och kvalitet – inte bara på oss själva, utan även på våra samarbetspartners. Det är viktigt för oss att våra leverantörer och tillverkare också agerar på ett miljövänligt sätt och följer miljölagstiftningen. 

Vi tänker miljömedvetet i hela produktionskedjan. Eftersom vi förbrukar stora mängder förpackningsmaterial när vi skickar produkter så säkerställer vi att allt ytteremballage består av 100 % återvunnet papper. Vi hjälper även våra kunder att ta hand om och sälja vidare begagnad utrustning på ett säkert och miljöanpassat sätt, istället för att den går direkt till återvinning. 

Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöledningssystem. Därmed har vi på Pitchup AB ett miljöråd med representanter från olika delar i bolaget. Gruppen arbetar aktivt med att se till att Pitchup AB ligger i framkant med vårt miljöarbete, och fokuserar på att göra det enkelt för våra kunder att göra klimatsmarta produktval. 

Vi mäter och följer kontinuerligt upp kundnöjdheten, för att säkerställa att våra kunder leder oss framåt i vårt arbete med ständiga förbättringar.

Ansvarsfulla inköp

En av Pitchup’s största utmaningar är att säkerställa att de produkter som vi säljer tillverkas på ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Det är ett område som vi kommer att prioritera framöver.

 

Uppförandekod för leverantörer

Pitchup’s uppförandekod för leverantörer baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter. Den är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att ställa krav på leverantörer och tillverkare.

Uppförandekoden följs upp i nära dialog med våra leverantörer och tillverkare för att säkra att kraven respekteras och bidra till förbättrade villkor för människa och miljö.

Vår uppförandekod skickas till samtliga leverantörer där inköpen uppgår till mer än 200 000 sek eller motsvarande per år. Vi ber leverantörerna att skriva under koden eller skicka sin egen uppförandekod till oss. Alla nya leverantörer, oavsett storlek på inköpen, ska skriva under eller kunna visa att de har en egen likvärdig uppförandekod. Våra största leverantörer, som motsvarar ca 85 procent av omsättningen, finns med bland dem som under verksamhetsåret FY1415 har skrivit under eller skickat in sin egen uppförandekod till oss. 

 

Uppförandekoden omfattar följande områden:

Legala krav
Föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal
Diskrimineringsförbud
Löner och ersättningar
Arbetstider
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Boendevillkor
Förbud mot barnarbete
Anställningsförhållanden
Förbud mot tvångsarbete och disciplinära åtgärder
Miljöskydd och miljöarbete
Konfliktmineraler
Affärsetik


Avtal som Pitchup följer

Några exempel på erkända avtal som Pitchup åtagit sig att följa är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barnens rättigheter, ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

Ladda ner vår miljöpolicy.